ห้องเรียนอัจฉริยะ

 ระบบห้องเรียนอัจฉริยะที่ทันสมัย และครบครัน อาทิเช่น Digital Podium, จอ LED 84” ที่สามารถแสดงผลในระดับ Full HD ระบบตอบคำถาม IRS สามารถสอนจากอุปกรณ์ PC, iPad หรือ Document Camera รองรับการเรียนการสอนได้ทุกรุปแบบ ทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุก ท้าทาย ไม่น่าเบื่อ

Smart classroom

smart meeting room

ห้องประชุมอัจฉริยะ​

ห้องประชุมที่พร้อมสรรพด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย และครบครัน อาทิเช่น  Digital Podium, จอ LED 84” ” เพื่อใช้นำเสนองาน IRS ระบบโหวต เป็นต้น รองรับการประชุม และสัมมนาสำคัญได้ทุกรูปแบบ ทำให้การประชุมสัมมนาราบรื่น และประสบความสำเร็จ

ห้องประชุมทางไกลอัจฉริยะ​​

สามารถทำการประชุมเพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ได้อย่างรวดเร็วทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรมากขึ้นลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปประชุม อบรม หรือสัมมนาภาพ

smart conference room