โซลูชั่นสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล

เป็นการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่สามารถนำมาแทนป้ายประกาศ สามารถแสดงข้อมูลสินค้า และบริการที่เป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นโดยลูกค้าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ต้องการแสดง หรือ ประชาสัมพันธ์ได้ ตามเวลาที่กำหนด และสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่แสดงได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องรอคนนำไปติดตั้ง สามารถควบคุมการแสดงเนื้อหาของจุดติดตั้งต่างๆได้จากส่วนกลาง (Centralize Management)

(Digital Signage Solution)

UC-SHOW : VIRTUAL PRESENTER SOLUTION

โซลูชั่นผู้ช่วยเสมือน

ผลิตภัณฑ์ UC-Show เป็น Digital Signage Solution แขนงหนึ่ง ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพโฆษณา ประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ Digital Signage ได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์ UC-Show ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถฉายภาพเสมือนของคนได้อย่างมีชีวิตชีวา เพื่อการโฆษณาที่ไม่ซ้ำรูปแบบ โดดเด่น และดึงดูดต่อสายตาผู้รับชม

โซลูชั่นระบบคิว

ระบบจัดการคิวแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถนำไปช่วยในการบริหารจัดการคิว ในการให้บริการต่างๆ เช่น การชำระเงิน, การฝาก-ถอนเงิน, การซื้อ-ขาย, การเข้าลงทะเบียน, การรับบริการอื่นๆ, ห้องจ่ายยา, ห้องลงทะเบียน, Counter Service, ประกันสังคม, ชำระค่าไฟฟ้า, ชำระค่าประปา, ชำระค่าโทรศัพท์, จัดคิวลูกค้า เป็นต้น

(Queue Solution)

(Smart Touch Application Solution)

โซลูชั่นแอพพลิเคชั่นสำหรับจอสัมผัสอัจฉริยะ

เป็นวิวัฒนาการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้าน Interactive ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ผู้รับชม หรือผู้มาใช้บริการ สามารถรับชมและ โต้ตอบกับแอพพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย รวมถึงสามารถดึงดูดทุกสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมา ให้สนใจเนื้อหาที่กำลังแสดงอยู่ได้เป็นอย่างดี เช่น Information Center, Way Finder, Meeting Room Calender และอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้เช่น ธุรกิจร้านอาหาร, ธุรกิจโรงแรม , ธุรกิจโรงพยาบาล, สถานที่ราชการ และหน่วยงานเอกชน และยังสามารถพัฒนาเพื่อเชื่อมโยง กับระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่ เพิ่มให้บริการเพิ่มเติมบน Smart Touch Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ