เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ด้วยความพร้อมของวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านงานโครงการต่างๆ เพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาในโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม ทำให้สามารถนำพาลูกค้าไปสู่การเลือกสรรเทคโนโลยีที่คุ้มค่า และเหมาะสมกับความต้องการ ส่งผลให้สามารถเริ่มโครงการได้เช่นที่ลูกค้าคาดหวัง และต้องการบนขอบเขตด้านระยะเวลา และงบประมาณ นอกจากนี้เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาที่ได้จดทะเบียนที่ปรึกษาไทย กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลังสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท A

Project Consultant

System Design and Integration

ออกแบบระบบและการรวมระบบ

บริษัท News Network Corporation จำกัด (มหาชน) มีวิศวกรที่มีความสามารถ และประสบการณ์สูงในการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารโทรคมนาคม ตามความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้าบนขอบเขตด้านงบประมาณ และความต้องการใช้งาน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก เพื่อเลือกสรรแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การบริการซ่อมบำรุงรักษา

โดยส่วนมากการรับประกันหลังการขาย 1 ปี เป็นบริการขั้นพื้นฐานที่เราเสนอพร้อมกับทุกๆ ระบบ และโครงการ หลังจากสิ้นอายุการรับประกันหลังการขาย และยังมีการบริการซ่อมบำรุงรักษาทุกๆ ระบบในโครงการ โดยเรามีการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งหลาย เช่น ทางโทรทัศน์, โทรศัพท์มือถือ, วิทยุติดตามตัว, โทรสาร รวมทั้งการติดต่อทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของเรา และยังรวมถึงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถใช้งาน และดูแลรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Maintenance Agreement Services